Services

Reel Bygs styrke ligger primært indenfor bolig- & bygningsrenoveringer, facaderenoveringer, udskiftning af vinduer, ombygninger, tilbygninger, og vi påtager os kun arbejde, som vi har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre korrekt og rettidigt. Vi udfører alle opgaver med faglig stolthed.

Vi udfører i totalentreprise, hovedentreprise eller i fagentreprise og benytter erfarne projektledere til at styre pladserne.