Om os

Tømrer, snedker, murer og malerfirma i København og Nordsjælland

Reel Byg er et seriøst tømrer/snedker samt malerfirma, der er eksperter i bolig- & bygningsrenovering. Vi har egne håndværkere og godt samarbejdede byggeteams, der sætter en ære i at overholde den aftalte pris og tidsplan, og vi leverer kvalitetsarbejde til tiden.

Personlig kontakt

Vi er et firma hvor der lægges stor vægt på personlig kontakt, fleksibilitet og gode relationer til bygherre og arkitekt, og vi er af den overbevisning at kommunikation og fleksibilitet gør byggeprocessen betydeligt mere effektiv og minimerer fejl.

Reel Byg tegnes af et team, der har solid byggefaglig og ledelsesmæssig erfaring indenfor projektledelse, økonomistyring samt byggestyring.

Vores styrke

Reel Bygs styrke ligger primært indenfor bolig- & bygningsrenoveringer, facaderenoveringer, udskiftning af vinduer, ombygninger, tilbygninger, og vi påtager os kun arbejde, som vi har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre korrekt og rettidigt. Vi udfører alle opgaver med faglig stolthed.

Reel Byg samarbejder aktivt og professionelt med kunden og dennes rådgivere med henblik på en fælles optimering af byggeprocessen i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Vision

Reel Bygs vision er at være den troværdige og professionelle samarbejdspartner, som tilbyder den bedste bygherreservice, før, under og efter byggeprocessen.

Ejerforhold

Reel Byg er et anpartsselskab med en nominel anpartskapital på 125.000 kr.

Organisation

Reel Byg er medlem af Dansk Byggeri og Byg Garanti ordningen.

Forsikringer

Reel Byg har tegnet arbejdsskade- samt erhvervs- og produktansvarsforsikring hos IF forsikring.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af Reel Bygs ydelser udføres i overensstemmelse med By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder.

Arbejdsmiljø

Reel Byg håndhæver strengt faste og klare aftaler overfor underentreprenører og leverandører om daglig oprydning samt sikkerhed og sundhed på byggepladserne.