Energitjek

Et energitjek indeholder et forslag til hvordan du både byggeteknisk og økonomisk kan reducere dit varmeforbrug.

Et energitjek tager udgangspunkt i en byggeteknisk vurdering og derudover kan vi i vinterhalvåret tilbyde at supplere den byggetekniske vurdering med en termografisk undersøgelse. På basis af energitjekket så laver vi en rapport med forbedringsforslag og en vurdering af hvor hurtigt investeringen er tjent hjem. Formålet er at skabe et samlet overblik over dine muligheder for energibesparende investeringer der kan give en besparelse i varmeforbruget.

Termografering ( kan kun udføres i vinterhalvåret )

Termografisk undersøgelse
En termografering afslører præcist hvor godt isoleret din bolig er og hvor varmen slipper ud. Termografi giver en komplet og visuel afbildning af boligens isoleringtilstanden og eventuelle besparelsespotentiale. Ud fra termograferingen kan man målrette sin indsats overfor varmespild, og med en effektiv indsats vil investeringen typisk være tilbagebetal efter få år i form af en lavere varmeregning.

  1. Kuldebro ved inddækning
  2. Varmetab i ydervæg
  3. Manglende loftsisolering
  4. Varmetab under sålbænk

Udvendig termografering af klimaskærm dvs. facader, udhæng, sokkel vinduer/døre samt tagbelægning i det omfang det er muligt. Derudover foretages en indvendig termografering af udvalgte rum med henblik på at kortlægge trækproblemer, kuldebroer samt vurdere isoleringstilstand af loftsisolering, skråvægge og skunke, som ikke afdækkes af den udvendige termografering. Med denne termografering er du sikret det bedste udgangspunkt for at opnå energibesparelser. Alle billeder analyseres og der gives en byggeteknisk vurdering af dine muligheder for at energioptimere din bolig. Alt samles i en rapport som gennemgås med kunden for at belyse hvor potentialet for besparielser ligger.

Byggeteknisk vurdering

Ved en byggeteknisk vurdering går vores bygningskonstruktør jeres ejendom igennem fra kælder til kvist for at identificere hvor en energirenovering vil give det største udbytte. Typiske indsatsområder vil være vinduer, tag, isolering af ydervægge, isolering af skunke, isolering af lofter, hulmursisolering osv.

Kvalificeret og veldokumenteret kalkulation

Hvor der er et besparelsespotentiale udarbejdes en overslagsberegning af den investering der skal til for at realisere besparelsen.
Resultatet samles og fremsendes i en rapport der ud over energitjek indeholder:

  • Forbedringsforslag
  • Rentabilitetsvurdering af forbedringsforslag
  • Overslagspriser for håndværkerudgifter